R

Rabdoidní nádor

mozek

Rabdoidní tumor

měkké tkáně

Rabdomyom

měkké tkáně

srdce

Rabdomyosarkom

krk

měkké tkáně

močový měchýř

nos

orbity

paratestikulární

plíce

Rad

Radiace

kostní změny

Radiační dávka

CT

Radiační dávky

těhotenství

Radix mesenterii

Rachitis

iatrogenní

osteomalacie

Rameno, humerus

rtg anatomie

Rameno

poranění kloubu

Randu-Osler-Weberova choroba

Rankeho komplex

tbc

RANO kritéria

nádory mozku

Rasmussenova encefalitida

Rasmussenovo aneuryzma

Reaktivní lymfadenopatie

Reaktivní trojúhelník

kostní nádory

pseudo - Codmanův

Rebound syndrom

Recessus frontalis

Recessus

duodenalis inferior

duodenalis superior

ileocaecalis inferior

ileocaecalis superior

infundibularis

opticus

paraduodenalis

posterior superior, IV. komora

retrocaecalis

retroduodenalis

sphenoethmoidalis

suprapinealis

Recklinghausenova choroba

Reflux

děti

gastroezofagální

veziko-ureterální

Rejekce

ledviny, po transplantaci

Rekonverze kostní dřeně

Rektosigmoideum

imprese na přední kontuře

Rektum

anomálie

lymfogranuloma venereum

solitární vřed

zúžení

Relabující polychondritida

Relapsující polychondritida

Relativní stenóza

páteřního kanálu

Ren fungiformis

Ren sigmoideus

Renální insuficience

Renální kolika

Renální osteodystrofie

Renální sinus

hypoechogenní

Reninom

Renkulizace

Renkulizace

Renkulizace

ledviny

Rentgen

Restrikční poruchy

plíce

Rete mirabile

moya-moya

Rete testis

Retinoblastom

trilaterální

Retotelosarkom

Retraktilní mezenteritida

Retraktilní testis

Retrokrurální prostor

Retrolentální fibroplázie

Retroperitoneum

cystický útvar

volný plyn

Retroplacentární krvácení

Reverse sign

CT

Revmatická artritida

juvenilní

pleura, ztluštění

plíce, intersticium

plíce, výpotek

plíce

SI skloubení

Revmatická horečka

Revmatická horečka

Rhombencephalon

Ribbingova choroba

Rickhamův rezervoár

Riedelův lalok

játra

Richterova hernie

Rinocerebrální mukormykóza

Rinosinusitida

Riolanova spojka

Rogerova choroba

Rokitanského uzly

Rokitanského-Aschoffovy sinusy

Rotace střev

abnormální

Rozestup švů

Rozštěpy

obličeje

Roztroušená skleróza

mícha

Rubber-jersey příznak

obratle

Rubeola

CNS

mozek, kalcifikace

Rugger-jersey obratel

Ruka

abnormální

asymetrie velikosti

eroze distálního článku

kontraktura

rtg anatomie

Ruminace

Ruptura dělohy

Ruptura

bránice

dělohy

močového měchýře, extraperitoneální

močového měchýře, intraperitoneální

močového měchýře, plod

močového měchýře

varlete

Růst

celkově zvýšený

celkově zvýšený

enchondrální, porucha

porucha, po ozáření

poruchy

retardace

ukončení

ukončení

zastavení

zrychlení při zánětu

Rybí obratle