P

Pacchionské granulace

Pachyakrie

Pachyakrie

Pachydermoperiostóza

Pachydermoperiostóza

Pachydermoperiostóza

Pachygyrie

Palec

stopař

Paličkovité prsty

Palisádovaný myofibroblastom

Palisádovaný neurom

Pancerebelární degenerace

paraneoplastická

Panecefalitida

subakutní sklerotizující

Pánev

atypická kolekce plynu

lipomatóza

lipomatóza

onemocnění v pánvi

rtg anatomie

solidní útvar

tekutina v Douglasově prostoru

změny tvaru

ženy, cystické změny

ženy, patol. procesy

ženy, solidní a komplexní masa

Pankreas annulare

Pankreas annulare

Pankreas annulare

Pankreas divisum

Pankreas divisum

Pankreas

cystické ložisko

ektopický

ektopický

heterotopie

kalcifikace

nádory

solidní a papilární epiteliální nádor

tuková atrofie

tumorózní ložisko

vývojové anomálie

Pankreatitida

a výpotek plicní

akutní - typy

CTSI

groove

hereditární

chronická kalcifikující

chronická obstruktivní

chronická sklerozující

chronické obstruktivní

intersticiální edematózní

nekrotizující

poléková

pseudotumorózní

tropická

žlábková

Pankreatoblastoma

Panniculitis

mezenteriální

Pannus

po poranění

Pánvička ledvinná

průnik k.l. mimo

Papila

ledviny, nekróza

Papilární cystický nádor

pankreatu

Papilární nádor pineální oblasti

Papilla duodeni minor

Papilom

choroidálního plexu

invertovaný, nos

ureteru

Papilomatóza

juvenilní, laryngotracheální

juvenilní, laryngotracheální

juvenilní, laryngotracheální

juvenilní, laryngotracheální

juvenilní, laryngotracheální

respirační

respirační

žlučové cesty

Paradoxní dýchání

Paradoxní hyperinflace

Paradoxní ischurie

Parafinom

Paragonimiáza

plíce

Paranazální dutiny

anatomie

anatomie

aplázie

komunikace

pneumatizace

zastření

Paraneoplastický syndrom

mozek, mozeček

Paraosteoartropatie

Paraovariální cysta

Paraovariální cysta

Parasyndezmofyty

Paratestikulární rabdomyosarkom

Paratyreoidní adenom

ektopický

Paravaginálního hematom

Parazitární onemocnění

CNS

duodenum

mozek

obratel

plíce, infiltráty

plíce, uzly

prostata

stěna břišní

Parkerovy linie

Parostální kostní útvary

Parotitida

chronická recidivující juvenilní

Patela

dysplázie

Patella alta

Patella profunda

Patentní ductus arteriosus

Páteř

anatomické variace

atlantoaxiální subluxace

blok obratlových těl

defekt oblouku

dysrafizmus

expanze obratle

hutný obratel

hutný pedikl

chybějící pedikl

infekce

kolaps obratle

komprese více obratlů

kostní nádory obratlů

kostní výrůstky

onemocnění krycích ploten

poranění

poruchy segmentace

rozšíření vzdálenosti mezi pedikly

skolióza

spina bifida

stenóza páteřního kanálu

výhřez disku

změna MR signálu

zmenšení obratlového těla

změny ohraničení obratlových těl

zvětšení foramina intervertebrale

zvětšení obratlového těla

Páteřní kanál

rozměry

Patologické zlomeniny

dětí

Payenova nemoc

PBSC

PDA

srdeční vady

Pediatrické trauma skóre

Pedikl

aroze

osteolýza

osteolýza

sklerotizace

zkrácení

zvětšení

Pelióza

jaterní

Pelizaeus-Merzbacherova choroba

Pellegriniho-Stiedova choroba

Pelvis bifida

Pembertonova osteotomie

Penis

anomálie

poranění

Penumbra

Peptický vřed

děti

Perforace

anu

anus

apendicitida

střeva, intususcepce

střeva, ischémie

střeva, ischémie

střeva, megakolon

střeva, pseudoobstrukce

střeva, škrkavky

trávicí trubice

žlučníku

Perforovaný anus

Periferní nervy

obaly

Perikard

anomálie

částečný defekt

normální obraz

Perikardiální cysta

Perikardiální cysta

Perikarditida

konstriktivní

konstriktivní

konstriktivní

následné kalcifikace

Perinatální asfyxie

Perineuriom

Periost

Periostitida

floridní reaktivní

Periostitis ossificans

Periostóza

Periostóza

a sklerotizace

mandibulární

oboustranná

Periprocedurální hydratace

Perirenální prostor

Peritoneální dutina

expanzivní útvar

Peritoneální prostory

Peritonitida

mekoniová

mekoniová

plastická

primární

Perivezikální prostor

Perlmannův nádor

Peroxizomy

onemocnění, mozek

Perthesova choroba

Perzistující plicní hypertenze

Pes equinovarus

Pes equinus

Pes excavatus

Pes planus

Pes serpens

PET

radiační zátěž

PET-CT

falešně pozitivní

Hodgkinův lymfom

Pfannenstielova incize

Phrygiánská čapka

žlučník

žlučník

Phthisis bulbi

Phthisis bulbi

Piální

AVM

Pierre-Marieova choroba I

Pierre-Marieova choroba I

Pierreova-Marieova-Bambergerova choroba

Pigmentová vilonodulární synovitida

výpotek kloubní

Pigmentové névy

Pilocytický astrocytom - grade I

Pilomatrixom

Pilomyxoidní astrocytom

Pinborgův nádor

Pineální cysta

Pineální teratokarcinom

Pineální teratom

Pinealoblastom

Pinealocytom

Pinealom

ektopický

Pineoblastom

Pineocytom

Píštěl, tracheoezofagální

traumatická

Píštěl

A-V, mozek

A-V, plicní

biliární

enterokutání, tbc ilea

gastrokolická

choledochoduodenální

karotido-kavernózní

močového měchýře

plicní

tracheobiliární

tracheoezofagální

tracheoezofagální

ureterovaginální

vezikovaginální

vrozená, koronární

Placenta accreta

Placenta accreta

Placenta increta

Placenta increta

Placenta percreta

Placenta percreta

Placenta previa

Placenta

abnormální lokalizace

abnormální ohraničení

abrupce

abrupce

accreta, spektrum

accreta

bilobaris

circummarginata

circumvallata

cysty

intrauterinními srůsty

krvácení

marginální abrupce

marginální venózní splavy

normální obraz

previa

tvaru pálky

vasa previa

Placentární abrupce

Placentární teratom

Placentomegalie

teratom sakrokocygální

Plagiocefalie

Platybazie

Platyspondylie

definice

generalizovaná

Plazmocytom

Pleomorfní xantoastrocytom

Pleura

anatomie

metastázy

nádory

výpotek

ztluštění

Pleurální hyaloserozitida

Pleuritida

uremická

Pleuropulmonální blastom

Pleuropulmonální blastom

Plexiformní fibrohistiocytický tumor

Plexiformní neurofibrom

Plexus brachialis

poranění

Plíce

anomálie

anomálie

bronchiektazie

difúzní buly

difuzní infiltrativní změny

hemoptýza

hodnocení nativního snímku a CT obrazu

hypoplázie

hypoplázie

intersticiální změny

kavitující nekróza

krvácení do parenchymu

lymfoidní hyperplázie

mizející

novorozenecká vlhká

odlišná velikost, transparence

oportunní infekce

pneumatokéla

podkovovitá

polékové změny

poranění

solitární uzel

tbc

voštinovitá

zánět

zmenšení objemu

změny u AIDS

zvětšení objemu

zvýšená sytost hemitoraxu

zvýšená transparence, jednostranně

Plicní ageneze

jednostranná

Plicní blastom

Plicní cévy

anomální drenáž žil

novorozenci, městnání

rozšíření ohraničené

Plicní edém

intersticiální

Plicní embolie

plodovou vodou

Plicní fibróza

Plicní intersticiální edém

Plicní lymfoidní hyperplázie

Plicní parenchym

Plicní tepna

stenóza

Plicní tepny

aberantní levé

dilatace trunku

rozšíření celkové

rozšíření ohraničené

stenóza

Plicní uzel

děti

mnohočetný

s dutinou

solitární

Plicní varixy

Plicní venózní hypertenze

Plicní vrchol

intersticiální změny

Plicní žíly, anomální drenáž

četnost

Plicnice

průměr

Plod

cystická léze, mozek

fetální ventrikulomegalie

hydrocefalus

hydrocefalus

krevní oběh

močový měchýř

mozek sonografie

mozková atrofie

normálního mozek

růstová retardace

teratom mozku

teratom

velikost for. magnum

změna tvaru lbi

zobrazování

Plodová voda

patologie

Plodový vak

abnormální obsah

normální vývoj

onemocnění

Ploténková atelektáza

Plummerova choroba

Plyn

kolekce v břiše

retroperitoneálně

v kosti

v močových cestách

v pánvi, atypický

v pánvi

v portálním řečišti

ve stěně colon

ve žlučových cestách

PNET

léčba

měkké tkáně

plodu

supratentoriální

Pneumatizace střeva

patologická

Pneumatizace

střev, chabá, děti

Pneumatokéla

po poranění

Pneumatosis coli

Pneumatosis intestinalis

Pneumocefalus

Pneumocystová pneumonie

Pneumomediastinum

tenzní

Pneumonie

a zvětšený hilus

akutní intersticiální

aspirační

atypické

cytomegalovirová, AIDS

eozinofilní

chlamydie

chronická eosinofilní

lipoidní

lobulární

lymfoidní intersticiální

multirezistentní, bakteriální

mykoplazmová

nebakteriální

novorozenecká

novorozenecká

pneumocystová

po ozáření

s krvácením do parenchymu

stafylokok

ureaplasma urealyticum

Pneumoperitoneum

Pneumotorax

Pneumotorax

Pneumotorax

novorozenci

novorozenci

spontánní

tenzní

tenzní

tenzní

traumatický

Podkovovitá plíce

Pohlaví

poruchy vývoje

Pohyby

choreatetoidní

Pochva

anomálie

ureterová

Polakisurie

Polaris Ventil

Poleptání

jícnu

Polyarteritis nodosa

Polyartritida s pozitivním revmatoidním faktorem

Polyartritida

juvenilní chronická porevmatická

juvenilní chronická porevmatická

progresívní chronická

Polycystická dysplázie

ledviny

Polycythemia vera

Polycythemia vera

kostní dřeň

Polydaktylie

Polyhydramnion

Polychondritida

relabující

relapsující

Polykací akt

Polykalikóza

ledvin

Polymyozitida

plíce

Polyp

antrochoanální

antrochoanální

endometriální

cholesterolový

Polypy

duodena

tenké střevo

tlusté střevo, zánětlivé

tlusté střevo

tlusté střevo

žaludku

Polytelie

Pompeho choroba

Poporodní krvácení

Poranění plexus brachialis

Poranění

akromioklavikulárního kloubu

aorty

artropatie po

bránice

bránice

břicho, děti

cév ledvin

čelistí

dýchací cesty

epifýz, apofýz

hrudníku

chrupavky, MR

jater

kostí, děti

lebky

ledvin

míchy

močového měchýře

močovodů

mozek, následky

mozku, difúzní axonální

mozku

muskuloskeletální, děti

nadledvin

novorozenci

pankreatu

páteř

pohlavních orgánů u muže

poporodní

renálních cév

skrota a varlete

sleziny

srdce

střev

trachey

uretry

Porencefalická pseudocysta

Porencefalie

encefaloklastická

in utero

pravá, agenetická

získaná

Porfyrie

Porod

Porodní hmotnost

Portální hypertenze

Porucha mikce

Poruchy migrace

epilepsie

Possadova zlomenina

Postnatální věk

Postradiační změny

plíce

Postradiační

edém tenkého střeva

Posttransplantační lymfoproliferativní onemocnění

Potransplantační lymfoproliferativní onemocnění

Potrat

Pottova choroba

tbc

Pozdní reakce

JKL

PPNET

PPTID

Pravá komora

zvětšení

zvětšení

Pravá síň

zvětšení

Pravé komory,hypoplázie

četnost

Pravý hermafroditismus)

Preeklampsie

Preeklampsie

Preeklampsie

Preiserova choroba

Preleukémie

Preluxace

kyčelní

Premedikace

JKL

Prenatální vývoj

Presakrální prostor

Presbyezofagus

Prevezikální prostor

Primární komplex

Primitivní mezenterium

Primitivní střevo

Processus uncinatus

Processus uncinatus

dutina nosní

maxily

Progerie

Progerie

Progerie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie

Projasnění

kosti, s excentrickou expanzí

kosti, s objemnou expanzí

ložiskové, ve dřeni

metafýzy kostí

mnohočetná, voštinovitá plíce

obsahující kost

plíce, tbc

pneumatokéla

subartikulární

v infiltrátu, plíce

v kosti, mnohočetná nepravidelná

Prokarbazin

plicní změny

Proktokolitida

idiopatická

Prolaps

arachnoidey

části trávicí trubice - intususceptum

disku

ileocekální chlopně

orgánů, nepravé kýly

rekta

sliznice antra

svalu z orbity

Pronatio dolorosa

Pronephros

Proptóza

Propulzivní kontrakce

jícen

Prosak moku

edém mozku

Prosencephalon

Prostaglandin

periostitida

Prostata

cysta

Prostor

levý infrakolický

levý parakolický

levý subfrenický

Morrisonův, tekutina

Morrisonův

perirektální

perirenální

perivezikální

pravý infrakolický

pravý parakolický

pravý subfrenický

presakrální

prevezikální

přední pararenální

retrokrurální

subhepatický

zadní pararenální

Prostory

inframezokolické

peritoneální

retroperitoneální

subperitoneální

supramezokolické

Proteinóza

alveolární

Protruze

acetabula

disku

Prs

normální parenchym

technika posuzování snímků

vývoj

zánět

zvětšené axilární uzliny

Prsténčité ložisko

játra,MR

Prsty

gangréna

Pruhovitá gonáda

Prvotrimestrální screening

Předčasná a pozdní puberta

Předloktí

deformace

Přední střevo

Přednoží

rtg anatomie

Přechodná synovitida

Příčný defekt končetiny

Příušní žláza

nádory

zvětšení

Příznak citrónu

tvar lbi plodu

tvar lbi plodu

Přiznak

Naclerioův "V"

Příznakem banánu

mozeček

Pseudo - Codmanův trojúhelník

kosti / reaktivní trojúhelník

Pseudoachondroplázie

Pseudoaneuryzma

a.renalis

aortální, po poranění

aortální

Pseudoartróza

Pseudocysta

pankreatu

porencefalická

se žlučí - biliom

Pseudodelta příznak

Pseudodivertikly

trávicí trubice

Pseudohypertrofie

lipomatózní, pankreas

Pseudokoarktace

Pseudokryptorchizmus

Pseudoledvina

UZ

Pseudoleukémie

Pseudolitiáza

ceftriaxonová

žlučové cesty

Pseudolymfom

plíce

Pseudomaligní léze

kosti

Pseudomyxoma peritonei

Pseudoobstrukce

tlustého střeva

Pseudoperitoneum

Pseudopneumoperitoneum

Pseudoporencefalie

Pseudospondylolistéza

Pseudosubluxace

C2-3 u dětí

Pseudotumor

duodenum

hemofilický

mozku

plicní, po Bleomycinu

plicní

Pseudotumory

játra

Pseudoureterokéla

Psoriatická artritida

PTDL

PTLD

potransplantační lymfoproliferativní onemocnění

PTPR

Puberta

předčasná,pozdní

Pubertas praecox

Pubertas praecox

Pubertas tarda

Pubescence

Pulmonary sling

Pupečník

anomálie

okrajová inzerce

velamentózní inzerce

PVL

Pyelogram

negativní

Pyelonefritida

akutní

emfyzematózní

emfyzematózní

xantogranulomatózní

xantogranulomatózní

Pyeloureteritis cystica

Pyknodysostóza

lebka

Pyleova choroba

Pylorospazmus

Pylorus

fokální hypertrofie

hypertrofická stenóza

zvracení a stenóza

Pyokéla

paranazální dutiny

Pyosalpinx

Pyramida

osteolýza

Pyriformní apertura

stenóza