O

Objem neurokrania

Obličejové rozštěpy

Obratel

klínový - metastáza

klínový - poranění

komprese osteoporóza či meta

motýlovitý

osteoporóza vs. metastáza

přechodný

rybí

v obratli

ze slonoviny

změna MR signálu

Obratle

fúze

onemocnění krycích plotének

variace počtu

změny ohraničení

Obratlový oblouk

defekt

Obraz kokardy

Obraz mléčného skla

Obraz mozaiky

Obraz pseudoledviny

Obraz sendviče

UZ

Obraz stoličky

Obraz terče

Obraz vidlí na seno

Obrna frenického nervu

Obrna

dětská mozková

Obrovskobuněčný nádor

šlach

Obrovskobuněčný reparativní granulom

kosti

Obstrukce duodena

novorozenci

Obstrukce jejuna

novorozenci

Obstrukce kolon

novorozenci

Obstrukce střevní

novorozenci

Obstrukce tenkého střeva u dětí

Obstrukce tlustého střeva u dětí

Obstrukce

duodena

střevní, děti

střevní, novorozenci

tenkého střeva

ureteru

žaludku

Obstrukční poruchy

plíce

Obstrukční venózní choroba

Obstruktivní atrofie

ledviny

Obstruktivní cystická dysplázie

Obstruktivní nefropatie

Obstruktivní uropatie

příčiny

Obvod hlavičky

Obvod hlavy

Oftalmopatie

tyreoidní

Oftalmoplegie

roztroušená skleróza

Ochronóza

Ochronóza

Oko

exoftalmus, jednostranný

normální anatomie

útvar v bulbu

útvar v orbitě

změna velikosti bulbu

zvýšení denzity sklivce

Okultní sakrální meningokéla

Oligodaktylie

Oligofrenie

Oligohydramnion

Olivopontocerebelární degenerace

Ollierova nemoc

Ollierova nemoc

Olovo

otrava, kosti

Ombrédannova-Perkinsova vertikála

Omentální infarkt

Omentum

expanzivní útvar

rozšíření

Omfalokéla

Ommayaův rezervoár

Onkocytom

Onodiho sklípek

Operace DK

dle autorů

Operace

Caldwell - Luc

kloubů

Opisthocranion

Oportunní infekce

plíce

Optické drůzy

Orbita

anatomie

hyperostotická

kalcifikace

malformace

pseudotumor, zánětlivý

zánět

zvětšená

zvětšené foramen opticum

zvětšení

Orbitocelulitida

Orgánová dávka

Orchitis

Oro - facio - digitální syndrom

Os lunatum

nekróza kostní

Osgoodova-Schlatterova choroba

Osifikace

enchondrální

epifyzárních jader

heterotopická

in utero

loket

loket

paravertebrální

perichondrální

plicní

v měkkých tkáních

Osifikační centra

Osifikující fibromyxoidní tumor měkkých tkání

Osler-Weber-Renduova choroba

Osmolalita

JKL

Osmolarita

Osteo - onychodysplázie

Osteoartritida

erozivní

Osteoartropatie

hypertrofická

Charcotova

primární hypertrofická

Osteoartropatii

hypertrofická

Osteoblastom

kosti

páteř

Osteocementom

Osteodiastáza

okcipitální

Osteodystrofie

renální

Osteofibrózní dysplázie

Osteofibrózní dysplázie

Osteogenesis imperfecta

Osteogenesis imperfecta

bazilární imprese

femur,humerus

fraktury

lebka

lebka

obratle

ohýbání kostí

otoskleróza

srdce

Osteochondrální zlomenina

Osteochondritis luetica

Osteochondrodysplázie

Osteochondrom

Osteochondromatóza

Osteochondronecrosis dissecans

koleno

Osteochondropatie

Osteochondrosis coxae

Osteochondrosis dissecans

koleno

Osteochondrosis pubica

Osteochondróza idiopatická

Osteochondróza

dolní končetiny

pánve

Osteoidní osteom

kosti

páteř

periostální

Osteokartilaginózní exostóza

Osteoklastom

Osteoklastom

páteř

Osteom

frontální dutiny

chorioidální

parostální

Osteomalacie

Osteomalácie

Osteomatóza

u Gardnerova syndromu

Osteomyelitida

chronická rekurentní multifokální

chronická, nebakteriální

plazmocelulární

sklerozující

tbc

Osteomyeloskleróza

Osteopathia condensans ilii

Osteopathia striata

Osteopatie

kardiopulmonální

renální

Osteopenie nezralých novorozenců

Osteopenie

ohraničená

Osteopetróza

lebka

Osteopoikilie

Osteoporóza

Osteoporóza

difuzní

fyziologická, novorozenci

heparinizace

juvenilní

komprese obratlů

nezralých novorozenců

Osteoradionekróza

Osteosarkom

Osteosarkom

parostální

periostální

povrchový

Osteosarkomatóza

Osteoskleróza

renální osteopatie

Osteotomie

pánevní

Ostiomeatální jednotka

Ostitis fibrosa cystica

Ostitis fibrosa cystica

Ostrůvek kompakty

Ostrůvek kompakty

Otitida

maligní zevní

Otoky nohou a končetin

Otrava olovem

kosti

Otravy

těžké kovy

Oválné atelektáza

Ovária

cystické změny

karcinom embryonální

karcinom

nádor granulózových buněk

nádor ze Sertolliho buněk

nádor žloutkového vaku

nádory

těhotenství, expanze

Ovariální cysta

novorozenci

ruptura

Ovariální teratom

Ovotestikulární DSD

Ovotestis

Oxalóza

Oxalóza

Ozáření

kostní změny

mozek

plicní vrcholy