N

N.phrenicus

obrna

Naclerioův "V" příznak

Nadledviny

cystické ložisko

karcinom

oboustranné zvětšení

onemocnění dřeně

onemocnění kůry

poranění

solidní uzel

Nádor granulózových buněk

ovária

Nádor pineálního parenchymu s intermediární diferenciací

Nádor žloutkového vaku

dívky

Nádor

Azzopardiho

děloha

endodermálního sinu, ovária

močového měchýře

močového měchýře

ovárií

paratestikulární

varlete, z Leydigových buněk

varlete, ze Sertolliho buněk

zárodečných buněk, ovária

Nádorům podobné léze

klouby

kosti

kosti

kosti

měkké tkáně

Nádory CNS

dle léčby

in utero

in utero

mnohočetné

mozkový kmen, děti

s cystickou složkou

s kalcifikacemi

supratentoriální

supratentoriální

WHO klasifikace

Nádory germinálních buněk

mediastinum

ovária

tymu

varle

Nádory ledvin

Nádory u dětí

břicho, novorozenci

břicho

CNS

CNS

neuroblastom

Nádory ze zárodečných buněk

ovárií

Nádory

břicho, děti vzácné

cévní

děti, dle věku

kloubů

Nadvarle

zánět

Náhlá příhoda břišní

krvácení

pneumoperitoneum

těhotenství

Náhlé příhody břišní

kojenci, děti

Náhrada kostní dřeně

Nanosomie

Nazogastrická sonda

novorozenec

Nedonošený novorozenec

Nedostatek hexosaminidáza

Nefritida

akutní intersticiální

akutní kortikální bakteriální

akutní, bakteriální

po ozáření

Nefroblastom

Nefroblastomatóza

vrozená

Nefrogenní systémová fibróza

Nefrogram

pozdní sycení

pruhovaný

změněný

Nefrokalcinóza

Nefrokalcinóza

Nefrokalcinóza

Nefrolitiáza

Nefrom

mezoblastický

multicystický

multilokulární, cystický

Nefronoftýza

juvenilní

Nefropatie

JKL

JKL

obstruktivní

refluxní

Nefroskleróza

Negativní bronchogram

Nekonjugovaná hyperbilirubinémie

Nekrotizující enterokolitida

Nekrotizující enterokolitida

Nekrotizující granulomy

Nekrotizující leukoencefalopatie

difúzní

Nekrotizující tracheobronchitida

Nekróza kostní, avaskulární

Nekróza kostní

hlavice humeru

Nekróza

avaskulární kostní

avaskulární, trochlea tali

stěny střeva

Nemoc hyalinních blanek

u zralých

Nemocnost

Neoartróza

Neosifikující fibrom

Neprůchodnost střevní

děti

Nervové kořeny míšní

spojené

Nervové obaly

nádory

Nervus olfactorius

neuroblastom

NETI

periferní

Netoxické

megakolon

Neurenterická cysta

Neurilemom

kosti

mediastinum

měkké tkáně

orbity

Neurinom / neurom

Neurinom

měkké tkáně

Neuritida

optická

optického nervu

Neuroblastom

břicho

břicho

CNS

extraadrenální

krk

mediastina

mediastinum

nadledvin

nadledvin

orbity

přeoperační chemoterapie

staging

Neurocysticerkóza

Neurocysticerkóza

Neurofibrom

intradurálně

mediastinum

měkké tkáně

plexiformní

plexiformní

žaludku

Neurofibromatóza

Neurofibromatóza

centrální

I. typu

II. typu

orbita

orbita

páteř, meningokéla

páteř, scalloping

páteř, skolióza

plíce

postižení trávicí trubice

Neurogenní měchýř

Neurogenní nádory

mediastinum

Neurohypofýza

anatomie, funkce

Neurokutánní melanóza

Neurom

Neurom

akustiku, oboustranný

měkké tkáně

trigeminu

Neuronální ceroidní lipofuscinóza

Neuronální migrace

Neuronální proliferace

Neuropatická artropatie

Nevus flammeus

Névy

kožní

Nezralé tl. střevo

funkčně

Nezralý novorozenec

tenké střevo

Niemanova - Pickova choroba

hepatomegalie

Nitrofurantoin

plicní změny

Nitrolební tlak

zvýšený, orbita

zvýšený

zvýšený

zvýšený

zvýšený

zvýšený

Nitrosourea

plicní změny

Nodulární fasciitis

Nodulární lymfoidní hyperplázie

tenké střevo

tenké střevo

Noha

abnormální

rtg anatomie

Nokardióza

Non Hodgkinův lymfom

děti

Nonequilibrium fáze

Non-ketotická hyperglycinémie

mozek

Norrierova choroba

Nos

neprůchodnost, novorozenci

Nosní dermální sinus

Nosní dutina

zastření

Nosní gliom

Novorozenci

ascites

dysfagie

extrakraniální poranění

krvácení do thymu

krvácení, extrakraniální

krvácení, intrakraniálně

mediastinální posun

obstrukce duodena

obstrukce jejunum

obstrukce kolon

obstrukce střevní

plicní hypertenze

plicní žilní městnání

pneumomediastinum

pneumopatie

pneumopatie

poranění cervikokraniální

přechodná tachypnoe

syndrom dechové tísně

tumorózní útvar hrudníku

vlhká plíce

Novorozenec

CT hrudníku

katetry,kanyly

nedonošený

nezralý

snímek hrudníku

Novorozenecký ikterus

Nucleus dentatus

Nuchal thickness

Nuchální fibrom

Nuchální translucence

Nuchální translucence

NUT karcinom

krk, střední čára