M

M.iliopsoas

zvětšení

M.psoas

zvětšení

Macroglossia

Madelungova deformace

enchondrom

Magerlova klasifikace

páteř

Magerlova

klasifikace

Makrocefalie

plodu

Makrodaktylie

Makrodystrophia lipomatosa

Makroftalmie

Makroglobulinémie

Waldenströmova

Makroglosie

Makrokranie

benigní familiární

mukopolysacharidózy

plodu

Makrosomie

fetální

Malabsorpce

křivice

Malformace

cévní

Dandy-Walkerova

okultní, cévní, mozek

Maligní fibrózní histiocytom

m.iliopsoas

Maligní myelom

Maligní schwannom

Malnutrice

proteoenergetická

Malrotace

ledvin

střev

MALT

lymfom

Mandlova choroba

Marieova ataxie

Masa

v břiše, děti

v břiše, novorozenci

Massonův hemangiom

Mastitida

Mastocytóza

kosti

kostní dřeň

plíce

tenkého střeva

Maxilární dutina

útvar

zastření

McBurneyův bod

McDonaldova kritéria

nádory mozku

MDEM

Meatus acousticus internus

Meckelův divertikl

invaginace

ulcerace

zánět

Mediální tibiální stresový syndrom

Mediastinální lipomatóza

Mediastinitida

sklerozující

Mediastinum

akutní rozšíření

cysty

hypodenzní útvary

mediastinální útvary

nádory

neuroblastom

neuroblastom

neurogenní nádory

posun u novorozenců

posun

posun

posun

rozšíření, polékové

tymus

zadní, útvary

Medulární houbovitá ledvina

Meduloblastom

děti

děti

hydrocefalus

léčba

Meduloepiteliom

Megabulbus jugulare

Megabulbus

Megacalicosis

Megacisterna magna

Megaduodenum

Megakalich

ledviny

Megakolon

děti

Megalencefalie

jedné hemisféry

mukopolysacharidózy

Megalouretra

Megaureter

primární

Měkké tkáně

cystická expanze

entezopatie

expanzivní procesy

gangréna konečků prstů

kalcifikace

kontraktura ruky

osifikace

útvar s hladinkou

Mekoniová peritonitida

Mekoniová peritonitida

Mekoniové zátky

Mekoniový ileus

Mekonium

aspirace

Melanom

uveální

Melanóza

neurokutánní

MELAS

Meléna

Meloreostóza

Menarche

Meningeom

en plaque

léčba

lipoblastický

mnohočetný

tentoriofalciformní

Meningeomatóza

Meningitida

chemická

miliární

novorozenci

tbc

Meningoangiomatóza

Meningokéla

lebka

míchy, laterální

okultní, sakrální

přední a laterální, hrudník

přední sakrální

přední sakrální

přední sakrální

Meningomyelokéla

Meningomyelokéla

lumbální

Menkesova choroba

mozek, kosti

mozek

Menoragie

Mentální anorexie

CNS

Mentální retardace

Mesencephalon

Mesocardia

Mesonephros

Mesosalpinx

Mesoteliom

maligní

Mesotympanum

Metadon

plicní kalcifikace

Metafýza

projasnění

Metachromatická leukodystrofie

Metaplázie kostní

kloubní pouzdro

Metaplázie

agnogenická myeloidní

Metastázy CNS

z primárních CNS nádorů

Metastázy

bulbus

intraperitoneální

jaterní, kalcifikované

jaterní

kostní

lebka, děti

lebka, děti

ledviny

mícha

mozek

nádorů CNS v míše

orbita, děti

páteř

pleurální

plicní, děti

plicní, hemoragické

plicní, kalcifikované

plicní, s rozpadem

plicní, solitární

plicní

slezina

tenké střevo

Metatarsus varus congenitus

Methemoglobin

Metotrexát

plicní změny

Metylmalonická propionická acidurie

mozek

Meyenbergův komplex

hamartom žlučovodů

hamartom žlučovodů

Meyerdingova klasifikace

spondylolýza

Meyerovo – Weigertovo pravidlo

Mezenchymální hamartom

jaterní

Mezenteriální adenitida

Mezenteritida

retraktilní

retraktilní

Mezenterium

cysta

patologický proces

primitivní

primitivní

Meziální temporální skleróza

Mezoblastický nefrom

Mezonefrický vývod

Mezopozice srdce

Mezoteliom

benigní, hrudník

maligní, hrudník

Midgut

střední střevo

Migrace

neuronální

Migréna

děti

Mícha

abnormální pedikl

anatomie

anomálie

anomálie

arachnoiditida

atrofie

dysrafizmus

epidurální útvar

extradurální útvar

intradurální, extramedulární útvar

intramedulární útvar

poranění

prodloužená, anatomie

rozšíření

spinální blok

syndrom kaudy

zánětlivé myelopatie

Mikce

poruchy

Mikční cystoureterografie

Mikroangiopatie, CNS

Mikrocefalie

Mikrocefalie

plodu

Mikrocerebellum

Mikrodaktylie

Mikrofraktury

MR

Mikroftalmie

Mikroftalmie

Mikrognatie

Mikrognatie

Mikrokolon

cystická fibróza

Mikrokranie

Mikromelie

Mikuliczova choroba

Milchova choroba

Mimoděložní těhotenství

Mineralizující mikroangiopatie

CNS

Mitrální insuficience

Mitrální stenóza

Mizející plíce

Mnohočetná epifyzární dysplázie

Mňoukání

Močení

porucha

Močovody

viz ureter

Močový měchýř

hypertrofie

in utero

nádory

obstrukce

ruptura, plod

ruptura

symetrické stlačení

v kýle

zmenšení

zvětšení in utero

Močový

měchýř, anomálie

měchýř, defekty náplně

měchýř, deformace

měchýř, dilatace

měchýř, kalcifikace

měchýř, nádory

měchýř, obstrukce

měchýř, píštěl

měchýř, poranění

měchýř, poruchy močení

měchýř, rozšíření stěny

měchýř, zmenšení kapacity

měchýř, zmenšení

Modic

změny signálu obratlů

Mok

mozkomíšní

Mola

hydatiformní

hydatiformní

kompletní

parciální

Molární znak

Möllerova-Barlowova choroba

Mondiniho malformace

Moniliáza

jícnu

Monogenně dědičné VVV

Morbidita

Morgagniho hernie

Morgagniho hernie

Morrisonův prostor

Morrisonův prostor

Mortalita

Mortonův neurom

Moya-moya

Mozaika

HRCT

Mozeček

anatomie, IV.komora

atrofie

nádory, děti

Mozek

anatomie

anomálie

asymetrická velikost hemisfér

atrofie

cerebrovaskulární malformace

cystické útvary

degenerativní onemocnění

děti, nádory mozkového kmene

děti, supratentoriální nádory

děti, supratentoriální nádory

dorzální indukce - poruchy

edém

expanze v oblasti kavernózního sinu

hyperdenzní útvary, expanze

hypodenzní ložisko

incidence nádorů

ischémie

jádrový ikterus

kalcifikace

klasifikace primární nádorů

kontuze

ložisko, vysoký T2 signál

nádory mozečku, děti

nádory, mnohočetné

následky poranění

neuronální proliferace - poruchy

po ozáření

poranění

solitární hyperdenzní ložisko

sonografie

sonografie

ventrální indukce - poruchy

vícečetné hyperdenzní ložisko

zvětšení

Mozkomíšní mok

fyziologie

Mozková obrna

děti

MR cholangiografie

MR kontrastní látky

MR kostní dřeně

MR

chemical shift

chondromalacie

out of phase in, phase out

únavové zlomeniny

MRA

plicní hypertenze

Mrtvě narozené dítě

Mrtvorozenost

MTR

ADEM

Mukokéla

apendixu

frontální

maxilární dutiny

Mukopolysacharidózy

CNS

kostní změny

zúžení pánve

Mukormykóza

Mukormykóza

nos

rinocerebrální

Mukoviscidóza

bronchiektazie

Mukózní zátka

bronchiální

Müllerův vývod

Multicystická dysplázie ledvin

Multifázická diseminovaná encefalomyelitida

Multilokulární cystický nefrom

Mužský pseudohermafroditismus )

Myasthenia gravis

Mycetom

Myelinizace

vývoj

zpožděná

Myelinolýza

centrální

Myelitida

postinfekční

transverzální

Myelocystokéla

Myelodysplastický syndrom

Myelofibróza

Myeloidní metaplázie

kostní dřeň

Myelokéla

Myelom

Myelom

obratle

Myelomalacie

Myelomeningokéla

mícha

Myelopatie

akutní

transverzální

zánětlivé

Myeloproliferativní onemocnění

Myeloschisis

Myeloschisis

Myeloskleróza / myeloidní metaplázie

páteř

Myeloskleróza

kosti

Mykobakteriální infekce

plíce, AIDS

Mykoplazmata

Myofibroblastom

palisádovaný,měkké tkáně

Myofibromatóza

Myom

dělohy

Myopatie

Duchennova

Myositis ossificans

Myxoglobulóza

apendixu

Myxoinflamatorní fibroblastický sarkom (Inflamatorní myxohyalinní tumor

Myxom

kardiální

měkké tkáně