L

L. caudatus

játra

L. quadratus

játra

Labyrintitis ossificans

Lacerace

bronchu

ledviny

plíce

sleziny

Laddův pruh

Laddův pruh

Lakuny

venózní, lebka

Lambertovy kanálky

Laminární nekróze

mozek, děti

mozek, děti

Landzeretova jamka

Lanzův bod

Larsenova – Johanssonova choroba

Laryngomalacie

Laryngotracheální papilomatóza

Laryngotracheobronchitida

Larynx

poranění

LDCT

plíce

Leave me alone

kosti

LEBKA

anatomie

bazilární imprese

fibrózní dysplázie

fibrózní dysplázie

foramina

histiocytóza X

osteolýza pyramidy

poranění

švy

variace

zbytnění kalvy

zmenšení

ztenčení lebečních kostí

zvětšení

zvýšení sytosti lebečních kostí

zvýšený intrakraniální tlak

Léčba

nežádoucích reakcí JKL

Ledvina

ageneze

částečná duplikace

dromedárovitá

dystopie

ektopie

hematom

hypertrofie labia

medulární houbovitá

medulární houbovitá

medullary sponge

medullary sponge

ohraničená hypertrofie

podkovovitá

transplantovaná

úplná duplikace

zmenšení

zvětšení

Ledviny

akutní nekróza papil

anomálie

A-V malformace

cystické ložisko

cysty

defekt náplně kalichopánvičkového syst.

dilatované kalichy

dilatovaný kalichopánvičkový systém

divertikl kalichu

dysplázie multicystická

hydatidní cysta

hyperechogenní kůra

hyperechogenní pyramidy u dětí

hypodenzní ložisko

hypoechogenní ložisko

hypoechogenní renální sinus

jednostranné zjizvení

jednostranné zmenšení

jednostranné zvětšení

kalcifikace

nádory benigní

nádory maligní

nefrolitiáza

nekróza kortikální

nekróza tubulární

neostrá kontura

nezobrazení jedné ledviny při IVU

nezobrazení kalichů

oboustranně malé

ohraničené vyklenutí kontury

patologický nefrogram

plyn v močových cestách

poranění

renální hypertenze

selhání

solidní ložisko

trombóza žíly

Wilmsův nádor

zdvojení

zdvojený dutý systém

změny perirenálního prostoru

zvětšení oboustranné

LeFortovy

zlomeniny

zlomeniny

Leggova-Calvého-Perthesova choroba

Leidenská mutace

Leighova choroba

Leiomyom

dělohy

dělohy

intravenózní

jícnu

měkké tkáně

močového měchýře

střevo

těhotenství

vaskulární

Leiomyomatosis peritonealis disseminata

Leiomyosarkom

jícen

střevo

tenkého střeva

žaludku

Lemniscus medialis

Lepra

kostní změny

Leptomeningální

cysta

cysta

Lériho choroba

Letalita

Leukemické linie

Leukémie

Leukémie

akutní lymfoblastická

akutní myeloidní

CNS

děti

chronická myeloidní

intersticiální změny, výpotek

kostní dřeň

kostní dřeň

kostní změny

kostní změny

krvácení, plíce

orbity

relaps

Leuko-araiosis

mozek

Leukodystrofie novorozenců

Leukodystrofie

děti

globoidních buněk

metachromatická

spongiformní

Leukoencefalitida

subakutní sklerotizující

Leukoencefalopatie

difúzní nekrotizující

progresivní multifokální

progresivní multifokální

spongiformní

Leukomalacie

periventrikulární

Levá komora

zvětšení

Levá síň

zvětšení

Levoizomerismus

Levokardie

Levopozice srdce

Liffertova-Arkinova choroba

Lig. apicale

Ligamentum

acromioclaviculare

alare - C1

annulare

apicale - C1-2

arteriosum

arteriosum

cardinale

coracoclaviculare

costoclaviculare

dentatum

falciforme hepatis

falciforme hepatis

falciforme hepatis

falciforme hepatis

falciforme hepatis

falciforme hepatis

gastrohepaticum

gastrolienale

hepatoduodenale

hepatoduodenale

hepatoduodenale

interclinoideum

interspinosum

latum uteri

latum uteri

lienorenale

longit.ant. - kalcifikace

longit.ant.

longit.ant.

longit.post. - kalcifikace

longit.post. - kalcifikace

longit.post.

longit.post.C1-2

nuchae kalcifikace

nuchae

pancreaticolienale

patellae

patellae

petroclinoideum;kalcifikace

phrenicocolicum

phrenicolienale

pubovesicale

pulmonale

pulmonale

sacrouterinum

supraspinale

teres hepatis

teres hepatis

teres hepatis

teres uteri

teres uteri

transversum- C1-2

Treitzii

umbilicale medianum

umbilicale medianum

umbilicalia lateralia

venosum

venosum

venosum

venosum

vesicouterinum

Ligg. umbilicalia medialia

Ligg.sacrotuberalia

Limbický systém

Limbus vertebrae

Linitis plastika

Lipoblastom

měkké tkáně

Lipodystrofie

mezenteriální

Lipofibromatóza

Lipofuscinóza

neuronální ceroidní

Lipom

CNS in utero

CNS

filum terminale

krk,děti

měkké tkáně

mícha

parostální

plicní

tlustého střeva

Lipoma arborescens

Lipomatóza

epidurální

epidurální

filum terminale

ileocékální chlopně

mediastinální

měkkých tkání

pankreatu

pánve

pánve

pánve

Lipomyelomeningokéla

Liposarkom

Liposarkom

kostí

měkké tkáně

měkké tkáně

perirenálně

retroperitoneum

Lissencefalie

Lissencephalie

LL

Lobulace

fetální, ledviny

Lobus pyramidalis

štítné žlázy

Lobus succenturiatus placentae

Löfflerova choroba

Lochia rubra

Loket a předloktí

rtg anatomie

Looserovy zóny přestavby

osteomalacie

Low grade gliomy

léčba

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes

Lupus erythematodes

Luteinní cysty (těhotenské luteomy)

Luxace

atlantoaxiální

facet, C páteř

kolena

kyčle, vrozená

kyčle

radia

ramene

temporomandibulární kloub

Luxusní perfuze

Lymfadenitida

mezenteriální

Lymfadenopatie

hrudník, AIDS

krk

reaktivní

Lymfangiektázie

plicní

Lymfangiektazie

syndrom Noonanové

Lymfangioleiomyomatóza

plíce, tuberózní skleróza

Lymfangiom

kosti

krk

orbity

slezina

Lymfangiomatóza

kostní

sleziny

Lymfangiomyom

Lymfangiosarkom

měkké tkáně

Lymfatické malformace

Lymfatické uzliny

axillární, zvětšené

břicho, pánev

cystické, paraaortální

hilové, zvětšené

krk

mediastinum

primární tuberkulóza

velikosti

Lymfoblastický lymfom

Lymfogranuloma venerum

rektum

Lymfoidní hyperplázie

plíce

tymu

Lymfoidní intersticiální pneumonie

Lymfoidní nodulární hyperplázie

tenké střevo

tenké střevo

Lymfokéla

perirenálně

Lymfom

Lymfom

Lymfom

Lymfom

AIDS, plíce

angiocentrický

břicho, pánev

Burkittův

Castlemanův

CNS, mnohočetný

CNS, primární

děti

difúzní velkobuněčný B lymfocytů

histiocytární, kostní

Hodgkinský

hodgkinský

Hodgkinův

intravaskulární

jaterní

jícnu

kostní, primární

krk

ledvin

lymfoblastický

MALT

maxilární dutiny

močového měchýře

nadledvin

non-Hodgkinský, střevo

non-Hodgkinův

pankreatu

páteř

PET-CT

presakrálně

slezina

tenkého střeva

tenkého střeva

tenkého střeva

tl.střeva

varlete

velkobuněčný anaplastický

žaludku

Lymská nemoc

klouby

mozek