K

Kala-azar

Kalcifikace

bazální ganglia

břišní stěny

cévní, nitrobřišní

extrakraniální

hydatoidní

intraorbitální

jaterní

jaterní

játra, hydatidní

kardiální

konců prstů

ledvin

měkkých tkání

metabolické, CNS

metastatické

mezenterické

močového měchýře

nitrobřišní, novorozenci

nitrobřišní

nitrolební

pankreatu

plicní, difuzní

plicní

postinfekční, CNS

retroperitoneální

skléry

skořápkovité

srdečních chlopní

svaly, břišní stěna

v nadledvinách

v plicním uzlu

ve slezině

Kalichopánvičkový systém

defekt

dilatace

Kalichy

dilatované

nezobrazení

Kamen

močového měchýře

Kámen

ve střevě

Kameny

ledvinné

žlučníkové

Kamptodaktylie

Kamptodaktylie

Kamptodaktylie

Kamptodaktylie

Kanyla

endotracheální, malpozice

Kapilární teleangiektazie

Kaposiho sarkom

plíce

Karcinoid

jaterní metastázy

tenkého střeva

tenkého střeva

tenkého střeva

Karcinom štítné žlázy

diferencovaný,děti

Karcinom

bronchogenní

cervixu dělohy

endometria

fibrolamelární, hepatocelulární

ileocékální chlopně

kolorektální

močového měchýře

močového měchýře

mukopeidermoidní

nadledvin

ovaria

ovariální

pleomorfní

prs - genetika

prs - po ozáření

prs - syndromy

prsu

tlustého střeva

urachální, močového měchýře

vejcovodu

žlučové cesty intrahepatické

Karcinomatózní lymfangiopatie

Karcinomy

četnost u dospělých

Kardiální inverze

Kardiofrenický úhel

Kardiomegalie

Kardiopulmonální osteopatie

Kardiotorakální index

Karotido-kavernózní píštěl

Karpální kůstky

anatomie

Kartilaginózní exostóza

Kasaiho operace

Kašel

děti

Katarální kolitida

Kavernom

Kavernom

Kavernom

Kavernom

mícha

Kavernózní sinus

aneuryzma

expanze

Kavernózní transformace

v.portae

Kavitující nekróza plicního parenchymu

Kefalhematom

Kefalhematom

Kefalhematom

Keratoconjuctivitis sicca

Kerleyovy A linie

Kerleyovy B linie

Kerleyovy linie

Kerma

Kernohanův zářez

herniace mozku

Kienböckova choroba

Kikuchiho Fukimorova choroba

Kimuraova choroba

Klasifikace AATS - poranění

cévy břicha

duodenum

hrudník

játra

ledviny

ledviny

močovody

slezina

tenké střevo

žlučové cesty

Klasifikace

AO

Bordenova

Cognardova

Grafova

ILAR

Klepetovitá noha

Klinodaktylie

Kloaka

Kloubní dysplázie

Kloubní myšky

Klouby

artróza

nádory

onemocnění synovie

operace

sakroileitida

tekutina

zánět

Kmen mozkový

hypodenzity

nádory, děti

Kmen plicnice

průměr

Kmenové buňky

meduloblastom

Koagula

echogenita

obstruktivní uropatie

v pánvičce ledviny

Koagulopatie

krvácení

Koalice tarzálních kostí

Koarktace

abdominální aorty

aorty

asymptomatická

symptomatická

Köhlerova choroba I

Köhlerova choroba

Kohnovy póry

Kojenec

Kokarda

UZ

Kokcidiomykóza

Kokcidiomykóza

Kokcidiomykóza

Kokcidiomykóza

Kolagenózy

Kolagenózy

plicní uzly

Kolaterály

žilní, břicho

Koleno

poranění

rtg anatomie

vrozená luxace

Kolitida

alergická - kojenci

amébová

Crohnova

katarální

pseudomembranózní

traumatická

ulcerózní, polypy

ulcerózní

Kolitidy

Koloidní uzel

štítná žláza

Kolon

obstrukce novorozenci

Kolorektální karcinom

Kolpocefalie

Kolpocefalie

Komoce míchy

Komory srdeční

disproporce

Komory, postranní

zúžení

Komprese obratle

Koncepční stáří

Kongenitální adrenální hyperplazie

Kongenitální hemangiom

Kongenitální jaterní fibróza

Kongenitální muskulární dystrofie

Kongesce mozku

Konjugovaná hyperbilirubinémie

Koňská noha - pes calcaneovalgus

Konstriktivní bronchiolitis

Kontraceptiva

plicní embolie

Kontrakce

fokální myometriální

jícen

propulzivní

Kontraktura prstů

Kontrastní látka

jodová, dynamika

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Kontrastní látkou indukovaná nefropatie

Kontrastní látky - jodové viz JKL

Kontrastní látky

baryové

Kontuze kosti

Kontuze

ledviny

močového měchýře

plíce

Konus medullaris

nízko uložený

Konverze kostní dřeně

Kopitzův paralelogram

Kopitzův paralelogram

Koprolit

Kordocentéza

Kortikální defekt

subperiostální

Kortikální nekróza

ledvin

Kortikocerebelární degenerace

Kortikocerebelární degenerace

Kost křížová

nádory

Kost spánková

anatomie

Kost v kosti

Kosti

akroosteoskleróza

aseptická nekróza

asymetrické ruce

deformace předloktí

eroze a usurace

eroze dist. článků ruky

eroze zevního konce klíčku

fibroosteoklazie

humerus, eroze proximálně

kalcifikace konců prstů

kost v kosti

kostní nádory - klasifikace

kostní skleróza, difúzní

leave me alone

ložiska sklerotizace

ložisko obsahující plyn

ložiskové změny žeber

metastázy

mnohočetná nepravidelná projasnění

nádory dle věku

oboustranná periostální reakce

onemocnění epifýz

osteomalácie a křivice

osteopenie

osteoporóza

periostální reakce

pohárkové metafýzy

poranění u dětí

poranění

poruchy růstu

povrchové útvary

projasnění obsahující kalcifikaci

projasnění pruhovité, metafýzy

projasnění s excentrickou expanzí

projasnění s objemnou expanzí

projasnění ve dřeni

pruhovité zahuštění

pseudomaligní léze

skleroticko - lytické ložisko

sklerotizace a periostóza

snížení hutnosti

solitární sklerotické ložisko

subartikulární projasnění

útvar s hladinkou

útvar s hladinkou

základní typy onemocnění

zářezy na dolních okrajích žeber

zářezy na horních okrajích žeber

zkrácení metatarzů, metakarpů

změna na prstech

změny femuru

změny pánve

změny tibie a fibuly

změny žeber

zvýšení hutnosti - pruhovité

zvýšení hutnosti

Kostní dřen

infiltrace, MR

Kostní dřeň

krvetvorná

MR

MR

Kostní dřen

onemocnění

Kostní nádory

četnost v různých kostech

dle četnosti

chirurgické

nechirurgické

sledování po terapii

umístění v kosti

Kostní štěpy

Kostní věk

Kotyledon

Kowalevského kanál

Krabbeho choroba

Kraniofaryngeom

Kraniolakunie

Kraniostenózy

Kraniosynostózy

Krční lymfadenopatie

Krční tymus

Kretenizmus

kostní změny

kostní změny

změny na lebce

Krevní ztráty

děti

dospělí

Krk

plexus brachialis

štítná žláza

vrozené cystické útvary

Krukenbergův nádor

Krvácení GIT

děti

Krvácení

akutní, játra

CNS, hyperakutní

do nádoru, mozek

dýchací cesty

epidurální, páteř

epidurální

GIT, děti

GIT, po transplantaci ledvin

intracerebrální

intrakraniální in utero

intrakraniální

intramurální, GIT

mícha

mozkové, do patologického ložiska

mozkové, u novorozenců

MR signál novorozenci

MR signál

nadledviny

perirenálně

plicní, novorozenci

plicní

po poranění skeletu

poporodní

předporodní

při koagulopatii

retrofaryngální

retroplacentární

retroplacentární

spontánní, nitrobřišní

subarachnoidální

subchorionické

subkapsulární, játra

vývoj MR signálu

z trávicí trubice

Kryptogenní fibrotizující alveolitida

Kryptokokóza

mozek

Kryptomenorrhea

Kryptoorchizmus

Křeče

afebrilní

febrilní

metabolické

Křečové stavy

léčba

Křivice

Křivice

Křivice

gastroenterogenní

periostóza

Kurděje

Kurděje

Kurtzkeho stupnice

RS

RS

Kuttnerův nádoru

Kvadruparéza

spastická

Kwashiorkor

Kyčel

fragmentace hlavice

luxace

marginální luxace

operace dětí

vrozená dysplázie

vývojová dysplázie

žabí poloha

Kýla

Bochdalekova

Bochdalekova

brániční

femorální

foramen epiploicum - Winslowi

inguinální

labiální

Morgagniho

Morgagniho

obturátorová

paraduodenální

Richterova

skrotální

skrotální

ventrální, břicho

Kýly

břicho, zevní

břišní

vnitřní