J

Jaccoudova artritida

Jacobova-Creutzfeldtova choroba

Jádrový ikterus

Jaffeho choroba

Jaffeho-Lichtensteinova choroba

Jaffe-Lichensteinova choroba

Jaterní pelióza

Játra

difuzní změna echogenity

difuzní změny denzity

jaterní hilus

kalcifikace

laloky a segmenty

ligamenta

ložiska s denzitou plynu

ložiskové změny denzity

ložiskové změny echogenity

ložiskové zvýšení denzity

nádory dle histologie

plyn v portálním řečišti

poranění

pseudotumory

zvětšení

Jejunum

anatomie

askaridóza

atrezie

divertikl

eozinofilní enteritida

malrotace

nádory

nodulární lymfoidní hyperplazie

obstrukce novorozenci

strongyloidóza

v pravé polovině břicha

Jícen

achalázie

atrezie

Barrettův

dilatace

dysfagie

leiomyosarkom

sklerodermie

stenózy

terciární kontrakce

ulcerace

JKL

Akutní reakce

alergoidní reakce

CT, děti

dynamika

fáze sycení jater

Chemotoxická reakce

ionizace

izoosmolální

kontraindikace relativní

kV

léčba;nežádoucích reakcí

množství - děti

nežádoucí reakce

omezení podávání

osmolalita

prevence nežádoucích reakcí

rychlost podání

tyreotoxikóza

viskozita

zpožděné reakce

JMML

juvenilní myelomonocytická leukémie

Juvenilní angiofibrom

Juvenilní ankylozující spondylitida

Juvenilní bilirubinémie

Juvenilní chronická porevmatická polyartritida

Juvenilní chronická porevmatická polyartritida

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní laryngotracheální papilomatóza

Juvenilní myelomonocytická leukémie

Juvenilní nefronoftýza a MCKD

Juvenilní pilocytický astrocytom

Juvenilní revmatická artritida

Juvenilní revmatická artritida

Juvenilní revmatická artritida

Juxtaglomerulární nádor