I

Idiocie

Idiopatická (indeterminovaná) proktokolitida

Idiopatická durální dysplázie

Idiopatická hyperkalcémie u dětí

Idiopatická plicní hemosideróza

Idiopatická skolióza

III.komora

anatomie

dilatace

dilatace

Ikterus

jádrový

novorozenecký

prolongovaný

ILAR klasifikace

Ileum

anatomie

atrezie

Crohnova choroba

lymfom

nádory

tbc

terminální, změny

Ileus

děti

mekoniový

Imbecilita

Imobilizace

a osteopenie

Imprese

na jícnu

Incidence

Index

cefalický

cefalický

CT severity, pankreatitida

dávkový - CTDI

impedanční

kardiotorakální - novorozenci

l.caudatusDexter

odporový

plodové tekutiny

plodové vody

pulsatility

pulzační

rezistence - nitrolební hypertenze

rezistence

ventrikulární - novorozenci

ventrikulární

Infantilní hemangiom

krk

Infantilní kortikální hyperostóza

Infantilní nekrózy striata

Infantilní plicní hemosideróza – opakující se krvácení

Infantilní plicní hemosideróza

Infantilní

hemangiom

Infarkt

CNS, chronický

CNS, žilní

děti, mozek

hemoragický, děti

jater

kostní, kortikální

kostní, medulární

ledviny, chronický

ledviny

lobární, ledviny

mozek, akutní

mozek, chronický

omentální

plicní

plicní

sleziny

Infekční mononukleóza

Infiltrát plicní

rekurentní, létající

Infundibulum ethmoidalis

Infundibulum

hypofýzy, anatomie

nádory

Inkontinence

funkční

moči,děti

reflexní

stresová

stresová

urgentní

z přeplnění

Inspirační dušnost

léčba

Inspisované mléko

Insula compacta

Insula compacta

Insulinom

pankreatu

Integra Omni-Shunt System

Intersticiální gravidita

Intersticiální změny plic

Intoxikace

heroin

Intrakraniální tlak

zvýšený

Intrauterinní infekce

kalcifikace

Intravaskulární hemangioendoteliom

Intravaskulární papilární endoteliální hyperplázie

Intususcepce

adenitida

adenitida

lymfom

Invaginace

bazilární, lebka

střeva

versus apendicitida

versus apendicitida

Involucrum

Ionizace

JKL

Iselinova choroba

Ischémie

ledviny

mezenteriální

mozek, příčiny

mozek

ovária

tenkého střeva

transplantátu ledviny

u dětí

varlete

Ischurie

paradoxní

Isthmus ureteris

IUVC

IV. komora

izolovaná

IV.komora

anatomie

Izolovaná čtvrtá komora

Izotop

18F

18F