H

Haglundova choroba

Hallerova spojka

Hallerův sklípek

Hallervordenova - Spatzova choroba

Hallervordenova - Spatzova choroba

Halo sign

slinivka

Hamartom

astrocytický, v bulbu

bílá hmota, neurofibromatóza

fetální, renální

fibromatózní infantilní

fibrózní

folikulární

choroidální, oko

kortikální, tuber.skleróza

ledviny

mezenchymální, jaterní

plicní

prs, adolescenti

slezina

subependymální, tuberózní skleróza

tuber cinereum

žlučovodů, mnohočetný

žlučovodů, mnohočetný

Hamartomatóza

mezodermální

Hamptonův hrbol

plicní infarkt

Handova - Schüllerova - Christianova choroba

Harrisovo znamení

rachitida

Hassova choroba

Hawkinsův příznak

Hemangioblastom

měkké tkáně

mícha

Hemangioendoteliom

infantilní, novorozenec

infantilní

infantilní

infantilní

intravaskulární

kosti

měkké tkáně

Hemangiom infantilní

Hemangiom

infantilní hepatický

infantilní hepatický

infantilní hepatický

infantilní, krk

jaterní, infantilní

jaterní, infantilní

jaterní, záměna

jaterní

jaterní

kavernózní, jaterní

kostní

kostní

měkké tkáně

měkkých tkání

nadledvina

orbity

osifikující, ucho

páteř

páteř

plicní

sinonazální

slezina

slezina

subglotický

synovie

Hemangiomatóza

cystická

Hemangiopericytom

kosti

měkké tkáně

Hemangiosarkom

jaterní

Hemartros

Hemateméze

Hematoencefalické bariéra

propustnost

Hematochezie

Hematokolpos

Hematokrit

děti

Hematom

doppler

duodena

echogenita

echogenita

epidurální

extrapleurální

mediastinální

MR signál

novorozenci, hlava

pararenální

paravaginální

perihepatický

perirenální

perirenální

perisplenický

plicní

plicní

plicní

sklivce

sleziny

subdurální

subgaleální, novorozenec

subgaleální, novorozenec

subgaleální, novorozenec

subgaleální

subkapsulární, játra

subkapsulární, ledviny

subkapsulární, sleziny

v orbitě

Hematomyelie

Hematopoéza

extramedulární

plicní uzel

Hemiatrofie

míchy

Hemimegalencefalie

Hemimelie

Hemimyelokéla

Hemiplegie

spastická

Hemivertebra

Hemodialýza

cysty ledvin

Hemofilie

Hemofilie

Hemofilie

hemartros

kosti, klouby

osteoporóza

pseudotumor

Hemoglobin

děti

Hemochromatóza

jater

myokard

Hemolymfangiom

Hemoperikard

Hemoperitoneum

Hemoperitoneum

Hemoperitoneum

Hemopoéza

extramedulární

Hemoptýza

Hemoragický šok

Hemoretroperitoneum

Hemosideróza

plicní

plicní

potransfúzní

sekundární plicní

Hemotorax

Henochova-Schönleinova purpura

Henochova-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura

Hensonův uzel

Heparinizace

osteoporóza

Hepatitida

akutní

chronická

novorozenecká

Hepatoblastom

Hepatoblastom

Hepatocelulární adenom

Hepatocelulární karcinom

fibrolamelární

Hepatom

Hepatom

Hepatomegalie

Hepatomegalie

Hermafroditizmus

Herniace

močového měchýře

mozkové

Hernie

- viz kýly

Bochdalekova

Bochdalekova

břicho, externí

diafragmatické

Morgagniho

Morgagniho

Heroin

plicní změny

Herpetická encefalitida

Herpetická encefalitida

Heterotopie šedé hmoty

Heterotopie šedé hmoty

Hexosaminidáza

nedostatek

Hiatus semilunaris

Hibernom

měkké tkáně

HIE

nezralí novorozenci

zralí novorozenci

High grade gliomy

léčba

Hilgenreinerova linie

Hilus plicní

anatomie

jednostranně zvětšený

oboustranně zvětšený

polékové zvětšení

zvětšený a intersticiální změny

zvětšený a pneumonie

Hindgut

zadní střevo

Hipokampální skleróza

Hippel-Lindauova choroba

Hippel-Lindauova choroba

Hippocampus

Hirayamova choroba

Hirschsprungova choroba

Histiocytom

adenomatoidní, fibrózní

benigní fibrózní

fibrózní, plíce

Histiocytóza X

infundibulum

lebka

páteř

plíce

plíce

Histoplazmom

Histoplazmóza

Histoplazmóza

Histoplazmóza

Histoplazmóza

Histoplazmóza

Histoplazmóza

Hladinka

kosti, svaly

Hlavice femuru

nekróza kostní

Hlavinkova line

Hlenová zátka

bronchiální

Hlezno

rtg anatomie

Hnědý nádor

pseudotumor

ruka

Hodgkinův lymfom

děti

krk

plicní manifestace

Hodinové sklíčko

vyklenutí kortikalis

Holoprosencefalie

in utero

Holoprozencefalie

Homocystinurie

kosti

srdeční vady

HPV infekce

HRCT

centrilobulární uzly

lineární změny

náhodná distribuce

nodulární změny

obraz mléčného skla

obraz mozaiky

perilymfatické distribuce

Humerus

eroze proximálního konce

varus

zkrácení

Hunterova choroba

Huntingtonova chorea

Huntingtonova choroba

Hurlerové choroba

Hutchův divertikl

Hutchův divertikl

Hyaloserozitida

pleurální

Hydatidní cysta

hrudník

kalcifikace

mozek

obratel

Hydatidní mola

úplná

Hydranencefalie

in utero

primární

Hydrocefalus ex vacuo

Hydrocefalus

aktivní

benigní externí

dopplerovský tlakový provokační test

e vacuo

jednokomorový

komunikující, akutní

komunikující, obstruktivní

komunikující, plod

komunikující

kongenitální

nekomunikující

plodu

posttraumatický

tetraventrikulární

tetraventrikulární

triventrikulární

triventrikulární

triventrikulární

vázaný na chromozom X

vnitřní, plod

z nadprodukce moku

Hydrokalikóza

Hydrokéla

Hydrom

subdurální

Hydrometrokolpos

děti

Hydromyelie

Hydronefróza

fetální

fetální

fokální

novorozenec

Hydrops articulorum intermittens

Hydrops plodu

Hydrops

autoimunní

autoimunní

kloubní

Hydrosalpinx

Hygrom

cystický, krk

cystický, krk

subdurální

Hyperanteflexio uteri

Hyperbilirubinémie

fyziologická

juvenilní

konjugovaná

nekonjugovaná

patologická

Hyperdenzní žilní splavy

Hyperechogenní ledviny

plod

Hyperfunkční ovariální syndrom

Hyperglycinémie

non-ketotická

Hyperkalcémie

idiopatická, u dětí

Hyperkortsolizmus

Hypermenorea

Hyperostóza

endostální, kortikální

infantilní kortikální

kraniotubulární

Hyperoxalurie

primární, ledviny

Hyperparatyreoidizmus

kalcifikace v měkkých tkáních

pankreas, ledviny

primární

primární

sekundární

Hyperplazie Brunnerových žlázek

Hyperplázie Brunnerových žlázek

Hyperplázie

kostní dřeně

nadledvin, asymetrická

Hyperplazie

plicní lymfoidní

Hypertenze

krvácení do mozku

léčba

mozkové krvácení

nitrolební, benigní

nitrolební

perzistující plicní, novorozenců

plicní arteriální

plicní, chronická venózní

plicní, venózní

plicní, venózní

plicní

portální, segmentální

portální

renální

renální

Hypertrofická osteoartropatie

Hypertrofická osteoartropatie

Hypertrofická stenóza pyloru

Hypertyreóza

kostní změny

Hypodenzní ložisko

mozek

Hypofosfatázie

Hypofýza

anatomie

Hypogonadismus

Hypochondrogeneze

Hypomyelinizace

Hypoparatyreoidizmus

páteř

sekundární

Hypoperfúzní komplex, šokové střevo

Hypoplázie levého srdce

četnost

Hypoplázie

biliární

mozečku

plicní

plicní

pontocerebellární

renální

renální

Hypospadie

Hypospiralizace

pupečníku

Hypotenze

intrakraniální

léčba

Hypotenzní komplex, šokové střevo

Hypothalamus

nádory

Hypotyreóza

kostní změny

obratle

Hypoxicko ischemické poškození mozku (HIE)