G

Gangliocytom

Gangliogliom

Gangliogliom

dezmoplastický infantilní

Ganglion

intraosální

měkké tkáně

Ganglioneuroblastom

mediastinum

Ganglioneurom

mediastinum

peritoneálně

Gangliosidóza

GM1

GM2

Gardnerův nádor

Gargoylizmus

Garrého osteomyelitida

Gastrinom

pankreatu

Gastritida

emfyzematózní

emfyzematózní

Gastroenteritida

eozinofilní

Gastroezofagální reflux

děti

Gastrointestinální stromální nádor

žaludek

Gaucherova choroba

kostní dřeň

GCA stupnice

GCS

Genu recurvatum

Genu valgum

Genu varum

Geody

Geody

Geody

GER

děti

GERD

děti

Germinální matrix

krvácení

Germinom

mozek

suprasellárně

Gestační stáří

Gestační trofoblastické postižení

Ghoneova léze

tbc

Giardiáza

duodena

Gigantizmus

Gigantizmus

cerebrální

eunuchoidní

parciální

Gigantoakromegalie

Gissanův úhel

GIST

GIT

vývojové anomálie

Glabella

Glandula pinealis

anatomie

nádory

Glandula thyroidea

Glasgow Coma Scale

děti

Glasgow comma scale

Glaukom

primární

Gliom

hypotalamu

intraventrikulární, tuberózní skleróza

kmene

nazální

nosní

optického nervu

pineální

tectum mesencephali

Gliomatosis cerebri

Gliomatosis cerebri

Gliomatosis peritonei

ovária

Gliomy

high grade, léčba

low grade, léčba

multicentrické

Glióza

mícha, po úraze

po ozáření, mozek

Globální kortikální atrofie

Glomangiom

kosti

Glomus tumor

kosti

měkké tkáně

Glosoptóza

Glukagonom

pankreatu

Glutaracidurie

mozek

GM1 gangliosidóza

mozek

Gonadální dysgeneze

Gonadoblastom

vejcovod, ovárium

Goodpastureův syndrom

Gorhamova nemoc

Gorhamova nemoc

Graafův folikl

Grafova klasifikace

Granulocytický sarkom

Granulom, CNS

Granulom

eozinofilní

lipoidní / parafinom

plicní

reparativní, obrovskobuněčný, kosti

septum nasi

slezina

v játrech

z plazmatických buněk, plíce

Granulomatóza

alergická

bronchopulmonální

lymfoidní

Granulomy

nekrotizující

Gravesova choroba

Gravidita ektopická

Gravidita

intersticiální

ozáření

Graviditas extrauterina

Greigova cefalopolysyndaktylie

Ground glass denzita

Gumma

syfilis

Gynekomastie

Gyrifikace

vznik

Gyrus parahippocampus