E

Ebsteinova vada

Ebsteinova vada

plod

EDDS stupnice

RS

Edém mozku

Edém

kostní, MR

laryngální

plicní intersticiální

plicní

tenkého střeva

Efektivní dávka

EFS-event free survival

leukémie

lymfom

Egg banana sign

Echinokokus

mozek

plíce

prostata

Echokardiografie

normální rozměry srdečních oddílů

Eisenmengerův komplex

Eisenmengerův komplex

Eklampsie

Eklampsie

Ektazie

d. pancreaticus

durální

durální

rete testis

trachey

ureteru, intravezikálně

žlučovodů

Ektopie

extravezikální, ureteru

ledvin

varlete

zkřížená

žlučníku

Ektrodaktylie

Ekvivalentní dávka

Elastofibrom

Elephantiasis neuromatosa

Ellisova – van Creveldova choroba

Ellis-Van Creveldova choroba

Embolie

mezenteriální

septická

tuková

Embryogeneze

Embryokarcinom

varlete

Embryom

plicní

Embryonální karcinom

ovárií

Embryonální vývoj

Embryopatie

alkoholová

Emfyzém

Emfyzém

centrilobulární

horních laloků

intersticiální

kongenitální lobární

kongenitální lobární

panacinární / panlobulární

paracikatrikální

paraseptální

plicní, kompenzatorní

subkutánní

subkutánní

žaludku, intersticiální

Emfyzematózní gastritida

Emfyzematózní gastritida

EML

leukémie

Empty sella

Empyém

Encefalitida

cytomegalová

cytomegalová

herpetická

herpetická

HIV

postinfekční

Rasmussenova

Encefalokéla

Encefalokraniokutánní lipomatóza

Encefalomalacie

Encefalomalacie

Encefalomyelitida

akutní diseminovaná

akutní diseminovaná

akutní hemorhagická

mícha

multifázická diseminovaná

Encefalopatie

bilirubin nekonjugovaný

HIV

hypoxicko - ischemická

mitochondriální

Endoftalmitida

infekční

sklerozující

Endokardiální polštář

defekt

Endokarditida

Endokrinopatie

a osteoporóza

Endometriální polyp v těhotenství

Endometriom

Endometrióza

Endometrióza

bránice

plíce

po císařském řezu

tlusté střevo

uretery

Endometritida

Endometroidní nádor

ovárií

Endoskopie

kapsulová

Endosonografie

jícen

rektum

Endotracheální kanyla

malpozice

novorozenec

Enchondrom

Enchondrom

Enchondrom

Enchondromatóza

Enchondromatóza

Enkopréza

Enkopréza

Enostóza

Enterická duplikační cysta

Enteritida

eozinofilní

Enterografie

CT

CT

MR

MR

Enteroklýza

CT

CT

Enterokolitida

nekrotizující

nekrotizující

Enterolitiáza

Entezopatická artritida

Entezopatie

Entrapment syndrom

Enuréza

Eozinofilní enteritida

Eozinofilní gastroenteritida

Eozinofilní granulom

hrudník

lebka

páteř

páteř

viz histiocytóza X

Eozinofilní infiltráty

plíce

Ependymom

IV.komora

mícha

supraventrikulárně

Ependymomy

léčba

Epidermoid

CNS

lebka

mícha

Epidermoidní cysta

prsty ruky

slezina

Epidermolysis bullosa

Epididymitis

Epidurální hematom

páteř

Epifýza

anatomie

nádory

tečkovitá

zastavení růstu

zvýšený růst

Epifyzeolýza

hlavice femuru

příčiny

Epiglotitida

akutní

Epikanty

Epilepsie

Epiploická apendagitida

Epispadie

Epiteloidní sarkom

Epitympanum

Equilibrium fáze

Equinovarus

Eroze kostí

Erythema nodosum

Esenciální hypertenze

esenciální trombocytémie

Esenciální trombocytopénie

Eskymáci

spondylolýza

Etmoidální komplex

přední

zadní

Eustachova chlopeň

Eventrace bránice

ohraničená

Ewingův sarkom

extraskeletální

periostální

Exoftalmus

jednostranný

Exogenní alergická alveolitida

Exogenní alergická alveolitida

chronická

Exostóza

kartilaginózní, mnohočetné

kartilaginózní

subunguální

Explozivní zvracení

Expozice

ionizujícím zářením

Exspirační dušnost

léčba

Exstrofie

močového měchýře

Exsudát

plicní

Extrakraniální poranění

novorozenci

Extramedulární hematopoéza

Extramedulární hemopoéza

Extramedulární leukémie

EML

Extrapyramidová DMO

Extraskeletální chondrom

Extraskeletální mezenchymální chondrosarkom

Extraskeletální myxoidní chondrosarkom

Extrauterinní

těhotenství

Extravazát

pyelorenální

Extrofie kloaky

Extrofie měchýře

Ezofagální duplikační cysta

Ezofagitida

chronická, infekční

korozivní

refluxní

virové

Ezofagotrachea