D

Dakryoadenitida

Daktylitida

tbc

Daktylolýza

spontánní

Dandyho-Walkerova cysta

Dandy-Walkerova malformace

Dandy-Walkerova varianta

Dávení bez zvratků

Dávka

absorbovaná

efektivní

ekvivalentní

orgánová

Dávkové limity

DeBakeyeova klasifikace

aneuryzma aorty

Debilita

Dědičnost

autozomálně dominantní

autozomálně recesivní

gonozomální

monogenní

Defekt endokardiálního polštáře

četnost

Defekt komorového septa

srdeční vady

Defekt septum primum

Defekt septum secundum

Defekt sinus venosus

Defekt

fibrózní metafyzární

kalichopánvičkového systému

osteochondrální

subperiostální, kortikální

Degenerace

kortikocerebelární

kortikocerebelární

Delirium

Děloha

expanze, těhotenství

nádory

ruptura

ruptura

Delta příznak

placenta

Demise embrya

Demyelinizace

mícha

mozek

Denzita

krev

zvýšení, příčiny

Deoxyhemoglobin

Deplece kostní dřeně

Dermální sinus

nos

Dermatofibrosarkoma protuberans

Dermatomyozitida

plíce

Dermoid

CNS

intraspinální

lebka

nadledvin

ovária

ovária

presakrálně

prsty ruky

septum nasi

slezina

Dermoidní cysta

orbity

Dermoidní zátky

vaječníky

Destruktivní angiitida

Deterministický účinek

Děti

bolest břicha

bolest hlavy

bolesti zad

cizí těleso, polknutí

cizí těleso, vdechnutí

dušnost

hypertenze, arteriální

ileus

kašel

maligní nádory

metastázy plicní

mozková obrna

nádory, incidence

paranazální dutiny, zastření

poranění kostí

porucha mikce

předčasná a pozdní puberta

týrání, kostní změny

týrání, mozek

zvracení

Dětská Glasgow Coma Scale

Dětská mozková obrna

Dětská skórovací systémy

Dětská Glasgow Coma Scale

Dětské traumatologie

Dextroizomerismus

Dextrokardie

Dextropozice srdce

Dezmoid

abdominální

extraabdominální

kortikální

mezenteria

nitrokostní

periostální

Dezmoidní fibrom

Dezmoidní nádor

extraabdominální

Dezmoplastická reakce

Dezmoplastický infantilní astrocytom

Dezmoplastický infantilní gangliogliom

Diabetes insipidus

ledviny

Diabetes mellitus

neuropatie

osteomyelitida

Diabetická embryopatie

Diabetická noha

Diabetická noha

Diafragma

antrální, žaludek

Diafýza

Diaphragma pelvis

Diaphragma urogenitale

Diastematomyelie

Diastematomyelie

Diastomyelie

Diastrofická dysplázie

Diazova choroba

DIC

DIC

Dietrichova choroba

Difúzní axonální poranění

Difúzní axonální poranění

Difúzní bulózní změny

plíce

Difúzní infiltrativní změny

plíce

Difúzní nekrotizující leukoencefalopatie

Difúzní nekrotizující leukoencefalopatie

Difúzní plexiformní neurofibrom

Difúzní velkobuněčný lymfom B lymfocytů

Difúzní zobrazování

CNS, principy

Dilatace dutého systému

bez obstrukce

Dilatace jícnu

Dilatace tenkého střeva

dětí

Dilatace

kalichopánvičkového systému

kalichů

Diplegie

spastická

Diplopie

při úrazu

Discitis

Disekce

ischémie, děti

karotidy

Diseminovaná intravaskulární koagulopatie

Disk meziobratlový

degenerace

Diskordance

atrio-ventrikulární

Disproporce komor

Distorze

kotníku

Diuréza

děti snížená

Divertikl Meckelův / Meckelův divertikl

Divertikl

d. hepatikus

ezofagální

faryngální

Hutchův paraureterální

choledochu

kalichu ledviny

močového měchýře

perikardiální

pyelokalikální

uretry

Divertikly

trávicí trubice

Divertikulitida

útvar v peritoneálním tuku

Dlaždicobuněčný karcinom

krk,děti

DLBCL

DLP

dose length product

DMO

Dna

DNET

Dno pánevní

rtg anatomie

Dolichocefalie

plod

Dopplerovský tlakový provokační test

Dorzální indukce

mozek

Dose length product

Downesovo skóre

Downesovo skóre

Downesovo skóre

Drůzy

optické

DTI

ADEM

Ductus arteriosus

patentní

Ductus deferens

Ductus nasolacrimalis

cysta

Ductus omphaloentericus

Ductus pancreaticus accessorius

Ductus thoracicus

cysta

Ductus venosus Arantii

Ductus venosus Arantii

Ductus venosus Arantii

Dučej tepenná, otevřená

srdeční vady

Dučej

Botalli

Duchennova myopatie

Duchenova - Erbova paralýza

Duodenální okénko

dilatace

Duodenum

abnormální poloha

bulbus, dlaždicový reliéf

defekt v náplni

dilatace

divertikl

giardiáza

inversum

obstrukce, novorozenci

paraziti

vyhlazení řas

zbytnění řas

Duplexní ledvina

Duplexní

dutý systém

Duplikace žaludku

Duplikační cysta

duodena

Duplikační střevní cysta

Duplikatury

tenké střevo

Durální dysplázie

Durální ektazie

Durální siny

hyperdenzní

Durální

AVM

Dušnost

děti

novorozenci

Dutá žíla, dolní

anomálie

komprese a obstrukce

Dutá žíla, horní

rozšíření

Dutá žíla

syndrom horní duté žíly

Dutina ústní

Dutiny

paranazální

DVA

Dvojčata

Dvojčetné těhotenství

Dwarfizmus

DWI

mozek

Dýchací cesty

akutní uzávěr

anatomie

anomálie bronchů

anomálie trachey

bronchiální stenóza či uzávěr

bronchiektazie

chronická obstrukce, děti

krvácení

Dysfagie

novorozenců

u dospělých

Dysgeneze

gonadální

Dysgerminom

ovária

ovária

Dysmorfická ventrikulomegalie

Dysmorfizmus

lobární ledviny

lobární, ledviny

Dysmyelinizace

mozek

Dyspareunie

Dysplastický gangliocytom mozečku

Dysplázie acetabula

Dysplázie kostní

kraniotubulární

sklerozující

Dysplázie

asfyktizující, hrudník

bronchopulmonální

cév, neurofibromatóza

cév, tuberózní skleróza

epifyzální hemimelická

epifyzální

fibrokartilaginózní

fibrózní, lebka

hrudníku, asfyktizující

chondroektodermální

idiopatická durální

interartikulární, páteř

interartikulární, páteř

kloubní

kostní

kostní

kyčel, vrozená

mnohočetná epifyzární

multicystická, renální

osteofibrózní

osteofibrózní

osteofibrózní

polycystická, renální

progresivní diafyzální

renální

septo-optická

sklerozující

spondyloepifyzální

Streetova

subokcipitální

tanatoforická

Taylorova kortikální CNS

vnitřního ucha

zevního zvukovodu

Dysrafizmus

kraniofaciální

míšní

spinální

Dysspondylia thoracalis synostosans

Dyssynergie

močového měchýře

Dystelektáza

Dystopie

cerebelární tonzilární

ledvina, pánevní

ledvina

Dystrofické kalcifikace

měkkých tkání

Dystrofie

kongenitální, muskulární

reflexivní sympatická

Dyzenterie

bacilární, tl.střevo