A

A – V malformace

nízkoprůtokové

vysokoprůtokové

A. cerebri anterior

A. cerebri media

A. cerebri posterior

A. innominata

imprese trachey

A. lusoria

A. lusoria

A. thoracica interna

A. uterina

A.bronchialis

A.car.com.sinistra

variace odstupu

A.carotis interna

aberrans

A.intercostales posteriores

A.pulmonalis

A.spinalis anterior

A1AT

Aa. umbilicales

Abdominální nádory

děti, vzácné

Abetalipoproteinémie

Abnormální poloha srdce

Abnormální poloha

apendixu

céka a colon ascendens

colon descendens

colon transversum

duodena

hepatální flexury

kliček tenkého střeva

lienální flexury

sigmoidea

žaludku

Abnormální prsty

Abrupce placenty

Abrupce

akutní placentární

placenty

Absces

břišní dutina

epidurální

ileocékální

intraskrotální

jaterní, amébový

jaterní, fungální

jaterní

jaterní

ledviny

mozek, pyogenní

mozek, tbc

orbity

pankreatu

periapikální

perirenální

perirenální

periuretrální

plicní

plicní

prsu

retrofaryngální

slezina

subfrenický

subperiostální, orbita

tuboovariální

Absolute washou

nadledviny

Absolutní stenóza

páteřního kanálu

Absorbovaná dávka

Abtova - Letterova - Siweova choroba

ACALD

Acetabuloplastiky

Acetabulum

dysplázie

protruze

Acidóza

renální, tubulární

Adamantinom

čelisti

periferních kostí

ADC

mozek

ADEM

ADEM

Adenoameloblastom

mandibula

Adenohypofýza

anatomie, funkce

Adenokarcinom

ovária

žaludku, mucinózní

Adenom

bronchiální

bronchiální

Connův, nadlevin

Cushingův, nadledvin

cystický, ledviny

hepatocelulární

hepatocelulární

ledviny

ledviny

mucinózní cystický pankreatu

nadledvin

serózní mikrocystický pankreatu

spongiocytární, nadledvin

vilózní

Adenoma sebaceum

Adenomatoidní cystická malformace plic

Adenomy

mnohočetné, v pankreatu

Adenomyomatóza

žlučníku

Adenomyóza

dělohy

Adheze

pánev

Adissonova choroba

AdolCALD

Adolescence

ADPKD

Adrenarché

Adrenoleukodystrofie

Adrenoleukomyeloneuropatie

Adrenomyeloneuropatie

Ageneze

corpus callosum

plíce

plíce

plicní

trachey

Agger nasi sklípek

Agnogenická myeloidní metaplázie

Agresivní fibromatóza

Agyrie

Ahlbäckova choroba

Achalázie

Achalázie

Achiralita

Achondrogeneze

Achondrogeneze

Achondroplázie

heterozygotní

homozygotní

obratle

prsty ruky

AIDS

jejunum

ledviny

lymfogranuloma venereum

myelopatie

onemocnění plic

symptomy

Ainhum

Ainhum

Air leak syndrome

Air-trapping

bronchiolitida

cizí těleso

Akineze

Aklazie diafyzární

Akromegalie

Akromegalie

Akromegalie

Akromioklavikulární kloub

poranění

Akroosteolýza

familiární idiopatická

Akroosteoskleróza

Aktinomykóza

céka

plicní

Akutní břicho

kojenci, děti

těhotenství

Akutní diseminovaná encefalomyelitida

Akutní funisitida

Akutní hemoragická leukoencefalopatie

Akutní hemorhagická encefalomyelitida

Akutní kortikální nekróza

ledvin

Akutní lymfoblastická leukémie

Akutní reakce

JKL

Akutní tubulární nekróza

po transplantaci

Albersova-Schönbergova choroba

ALCL

Alcockův kanál

pánev

ALD-X

Alergická aspergilóza

Alergická kolitida

kojenci

Alergoidní reakce

JKL

léčba

Alexandrova choroba

Alfa 1 antitrypsin

defekt syntézy

Alfa-fetoprotein

Alfa-fetoprotein

Alfa-fetoprotein

Alkaptonurie viz ochronóza

Alkoholická fetopatie

ALMN

Alveolární mikrolitiáza

Alveolární proteinóza

Alveolární sarkom

měkké tkáně

Alveolitida

kryptogenní fibrotizující

Amastie

Amébiáza

játra

plíce, uzel s dutinou

plíce

plíce

tlusté střevo

tlusté střevo

Amebom

střevo

Amelie

Amelie

Ameloblastom

čelisti

tibie

Amenorrhea

primární

Amiodaron

játra

Ammonův roh

Amniocentéza

Amnion

Amniové tekutina

patologie

Amoce

sítnice

Amyloid

plíce

Amyloidóza

ledvin

osteolýza, artikulárně

postižení střeva

postižení synovie

tenkého střeva

trachea, bronchy

výpotek kloubní

Anafylaktické reakce

Anafylaktický šok

léčba

Anální kanál

Anaplastický astrocytom

Anaplastický meningeom

Anderson-Fabryho choroba

Anembryonální těhotenství

Anémie

hemolytická

kostní změny

srpkovitá, perirenální krvácení

srpkovitá

Anencefalie

Aneuploidie

Aneuryzma

aorty, falešné

aorty, falešné

disekující, aortální

disekující, karotické

dle etiologie

intrakraniálně

kavernózního sinu

plicnice, falešné

posttraumatické

Rasmussenovo

v.azygos

v.magna Galeni

Aneuryzmatická kostní cysta

páteř

Angiitida

destruktivní

Angína

abdominální

Angioblastom

maligní

Angiodysplastické syndromy

Angiodysplázie

mozek

tl.střevo

Angiofibrom

nazální

Angiografie

a. spinalis

Angioleiomyom

Angiom

kavernózní, mozek

mozek, kalcifikace

venózní

Angiomatoidní histiocytom

Angiomatóza

Angiomatóza

encefalotrigeminální

meningeofaciální

retinální

retinocerebrální

Angiomyolipom

ledviny, tuberózní skleróza

ledviny

nadledvin

Angiomyxom

Angioretikulom

Angiosarkom

jaterní

kosti

měkké tkáně

páteř

slezina

Anisakiáza

zánět céka

Ankylostoma duodenalis

Ankylostoma duodenalis

Ankylostomóza

Ankylóza

Ann Arbor klasifikace HL

Anomálie perikardu

Anomálie žlučovodů

Anomálie žlučových cest

Anomálie

anorektální

atlantookcipitální

bronchů

dolní duté žíly

GIT

horní duté žíly

koronárních tepen

ledvin

močovody

močový měchýř

plicní

pupečníku

rektum

spiralizace pupečníku

trachey

ureterovezikálního přechodu

uretry

uterus

varle, nesestouplé

vývojová venózní

žlučníku

Anomální drenáž plicních žil

četnost

Anorektální anomálie

nízké

vysoké

Anorexia nervosa

Anteverze

acetabulum

Antikoagulační terapie

Antimongoloidní postavení

Antimüllerian hormone

Anulární ruptura

AO - ASIF klasifikace

páteř

AO klasifikace

Aorta

abdominální, koarktace

disekce

koarktace, změny žeber

koarktace

levostranný oblouk a anomálie větví

oblouk, zvětšení

poranění

pravostranný oblouk

rozšíření kořene

transsekce

transsekce

zdvojený aortální oblouk

zmenšení kořene

zvětšení

Aortální disekce

po poranění

Aortální insuficience

Aortální stenóza

Apendagitida

epiploická

Apendicitida

purulentní

těhotenství

virová

Apendix

lymfoidní hyperplázie

mukokéla

myxoglobulóza

Apendixu

poloha

Apgar skóre

Apikální srpek

plíce

Aplastická anémie

Aplázie

frontální dutiny

ledviny

plicní

umbilikální artérie

Apnoe novorozenců

Apofyzální prstenec

zlomenina

Apofyzitida

Apofyzitida

Apofýzy

poranění

Aquaeductus cerebri

stenóza

Aqueductus vestibularis

Arachnodaktylie

Arachnoidální cysta

cisterna lamina quadrigemina

lebka, trauma

mícha

páteř

supraselárně

Arachnoiditida

mícha

ARDS

Areolomamma

Arnold-Chiariho malformace

Arnoldova - Chiariho malformace

ARPKD

Arteriální hypertenze

děti

Arterie

abdominální

supraaortální

supraaortální

Arteritidy

Artritida s entezitidou

Artritida

bakteriální

HLA - B27

juvenilní chronická porevmatická

juvenilní chronická porevmatická

juvenilní porevmatická

juvenilní revmatická

juvenilní revmatická

juvenilní revmatická

juvenilní, idiopatická

psoriatická

revmatická

základní typy

Artritidy

dětské

dětské

juvenilní - srovnání

s demineralizací

Artritis urica

Artrodéza

Artrogrypóza

Artrogrypóza

Artrogrypóza

kontraktura ruky

Artropatie

enteropatické

neuropatická

po poranění

Artróza

Artróza

Ascites

gelatinózní

novorozenci

Aseptická nekróza

hlavice femuru

Aseptická nekrózy kostí

po transplantaci ledvin

Asfyktická hrudní dysplázie

Asfyktizující dysplázie hrudníku

ASIF klasifikace

Askaridóza

plíce

střevo

žlučové cesty

ASP triáda

Aspergilom

Aspergilom

Aspergilóza

Aspergilóza

bronchocentrická

bronchopulmonální

krvácení, léčba

Aspirace

mekonia

opakované

Asplenie

Assmanův infiltrát

tbc

Astma

Astma

Astrocytom

dezmoplastický infantilní

fibrilární

gemistocytický

hemisféry, děti

juvenilní pilocytický

mícha

mozečku

pilomyxoidní

protoplazmický

retinální

subependymální obrovskobuněčný

velkobuněčný

Ataxia teleangiectatica

Ataxie

Friedreichova

Friedreichova

Marieova

Atelektáza

novorozenci

oválná

oválná

oválná

ploténková

Atelie

Atelosteogeneze

Atetoidní DMO

Atlantoaxiální disociace

Atlantoaxiální subluxace

Atlantookcipitální anomálie

Atonie

duodena

žaludek

Atrezie

bronchiální

bronchiální

duodena, novorozenci

duodena

duodena

extrahepatická, biliární

Atrézie

choan

Atrezie

choanální

jícnu

střev

Atrézie

tenké střevo

Atrezie

tenkého střeva

uretry

Atrofie

cerebello - olivární

cerebelo-olivární

míchy

mozečku

mozečku

mozečku

mozečku

mozku - reverzibilní změny

mozku, ohraničená

mozku, plodu

mozku, poléková

mozku,periventrikulární

mozku,po PVL

obstruktivní, ledviny

olivopontocerebelární

pankreatu, tuková

Atypický fibroxantom

Atypický teratoidní - rabdoidní nádor

Autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin

Autozomálně recesivní polycystóza - ARPKD

Autozomálně recesivní polycystóza

A-V malformace

CNS

ledvina

měkké tkáně

mícha, epidurální hematom

mícha

plíce

plíce

viz cévní malformace

A-V píštěl

a.renalis

Avaskulární kostní nekróza

Avaskulární nekróza

kostní

Avitaminóza C

AVM

klasifikace

Avulze

kostní

krycí ploténka

Azbestóza

oválná atelektáza